Skip to main content

Project Categorie: AIL

Operator- en onderhouds-werkzaamheden bij Consortium Grensmaas

In 1993 en 1995 is Limburg geconfronteerd met ernstige overstromingen van de Maas. Tienduizenden woningen kwamen blank te staan. De schade bedroeg meer dan 200 miljoen euro.Consortium Grensmaas is het samenwerkingsverband van grindproducenten, aannemers en Natuurmonumenten dat vanaf 2007 voor eigen rekening en risico de veiligheid langs de Maasoevers fors verbeterd heeft door de rivier meer ruimte te geven. Ook is er ongeveer duizend hectare nieuwe natuur ontwikkeld.De ingrepen, op een traject van 40 kilometer tussen Maastricht en Roosteren, hebben ertoe geleid dat de inwoners van Zuid-Limburg het nu droog houden bij identieke waterstanden als in 1993 en 1995.

De kosten van het project, circa 700 miljoen euro, worden betaald met de opbrengst van zand en grindwinning. Dat zand en grind wordt verkoopklaar gemaakt in verwerkingsinstallaties in een speciaal aangelegde haven. De eerste tien jaar gebeurde dat in Itteren. Nu in Trierveld in Sittard-Geleen. Het project duurt nog tot 2027. Grind wordt onder meer toegepast in woningbouw en de aanleg van wegen en bruggen.

Al vanaf de start mogen wij met onze operators een bijdrage leveren aan dit grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. Onze mensen worden trouwens ook ingezet bij de onderhoudswerkzaamheden aan de baggermolens. Mooi en dankbaar werk. We zijn er trots op een bijdrage te mogen leveren aan het verbeteren van de waterveiligheid in Limburg en de ontwikkeling van een schitterend nieuw natuurlandschap.

Onze medewerkers op een voor iedereen bekende plek in de provincie aan de slag met het groenonderhoud voor de gemeente

Met de actiewagen, met alle mogelijke verkeersborden die je je maar voor kunt stellen voor een veilige werkplek voor onze medewerkers maar uiteraard ook voor de verkeersdeelnemers, aan de slag bij het provinciehuis. Van het maaien van gazons, het snoeien van bomen en struiken, wieden van onkruid tot het bewateren van bomen en planten, ondersteunen wij deze maar ook andere gemeenten met het groenonderhoud van hun groenstroken. Hiermee dragen we bij aan het mooi en veilig houden van de gemeente. Dankbaar werk dat gelijk resultaat laat zien!

Onze groen-collega’s voor een opdrachtgever aan het werk met een heet water-unit voor een duurzame onkruidbestrijding

Het wettelijk verbod op de chemische bestrijding van onkruid heeft iedereen en zo ook ons de afgelopen jaren behoorlijk wat kopzorgen bezorgd. Waar we in het verleden eenvoudig naar een effectief middel als glyfosaat konden grijpen, moeten we tegenwoordig creatiever en vooral milieuvriendelijker aan de slag.

Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de strijd tegen onkruid werd ingesteld vanwege de gezondheidsrisico’s die dergelijke producten met zich meebrengen. Tevens bleek uit onderzoek dat het toepassen van chemische middelen tot een verlies van biodiversiteit in de natuur leidt. Om die reden werd het middelenverbod in 2016 ingesteld voor toepassing op verhardingen en een jaar later ook uitgebreid naar niet-verhardingen. Sindsdien zijn we op zoek naar oplossingen die niet milieubelastend maar wel ook effectief en efficiënt zijn. In onze zoektocht zijn bestrijding met heet water, hete lucht en branden voorbij gekomen waarbij iedere aanpak zijn eigen kenmerken en voor- en nadelen heeft. Deze diverse methodieken worden door ons, afhankelijk van de specifieke eigenschappen van het terrein van de klant, ingezet om zijn bedrijfsterrein mooi en zo lang mogelijk onkruidvrij te houden.

Met onze op afstand bedienbare krachtpatser Sherpa meters maken op een stijl talud met de uitvoering van ecologisch maaibeleid

Ecologisch maaibeleid is volop in beweging met steeds nieuwe kennis en inzichten. Van 1996 tot ongeveer 2017 werd er voornamelijk naar de biodiversiteit op basis van planten gekeken. De laatste jaren wordt er ook gekeken hoe dit gecombineerd kan worden met het belang van insecten. Dit betekent dat groenstroken als bermen niet wekelijks als een gazon worden gemaaid maar dat kruiden de kans krijgen te bloeien en insecten en kleine dieren in de berm kunnen overleven.

Onze collega Bjorn, helaas niet zichtbaar op de foto, bedient met een joystick de Sherpa waarmee we op de steilste taluds kunnen maaien. Dit is effectiever dan het bekende maaien met een bosmaaier waarbij daarnaast de fysieke belasting voor onze medewerkers minder hoog, en de veiligheid beter geborgd is. Kortom, een win voor iedereen.